Loading Image
 

Jogi nyilatkozat

A weboldal teljes tartalma a WeAreDigital tulajdonát képezi. A weboldalon található tartalmakat a WeAreDigital. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A tartalmakat szerzői jog védi, azok bárminemű felhasználása – a jogszabályszerű idézés (forrásmegjelöléssel) kivételével – kizárólag a WeAreDigital írásbeli engedélye birtokában történhet. A tartalmak jogosulatlan felhasználása, illetve a weboldal elemeinek akár részben akár egészben történő másolása tilos. Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A weboldalon található valamennyi szöveges tartalommal kapcsolatos szerzői jog jogosultja a WeAreDigital. A weboldalon található tartalom ‌teljes vagy részleges felhasználása esetén a WeAreDigital, és az azt felhasználó között a felhasznált tartalom vonatkozásában felhasználási megállapodás jön létre, melynek keretében ‌a WeAreDigital jogosult nettó 50.000 Ft / nap / domain összegű felhasználási díjat, valamint a közjegyző által kiállított, a weboldal tartalmáról szóló ténytanúsítvány költségét a felhasználónak kiszámlázni, egészen addig a napig, melyen a tartalom véglegesen és visszaállíthatatlanul törlésre kerül a felhasználó oldalán. A tartalom felhasználásával a felhasználó a fenti kikötéseket és díjakat elfogadja.

A WeAreDigital fenntartja a jogot, hogy a weboldalt bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. WeAreDigital kizárja felelősségét a weboldalon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért. Továbbá, a WeAreDigital nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon található információk, grafikák, ábrák, képek, stb. helytállóságáért, illetve bármilyen célra való alkalmasságát illetően.