Loading Image
 

Adatkezelési tájékoztató

Mely esetben nem kell alkalmazni az általános adatvédelmi rendelet előírásait?
Az általános adatvédelmi rendeletet nem kell alkalmazni, ha:

az érintett már nem él,
az érintett jogi személy,
az adatkezelést nem a szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása keretében eljáró személy végzi.
Mi számít személyes adatnak?
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható érintett személlyel kapcsolatos bármely információ. Személyes adat például:

a név,
a lakcím,
a személyazonosító igazolvány / útlevél száma,
a javadalmazással kapcsolatos információk,
a kulturális azonossággal kapcsolatos információk,
az internetprotokoll-cím,
kórház vagy orvos birtokában lévő adatok (melyek egészségügyi célból beazonosítják az érintettet).

Forrás: https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_hu.htm